Somatotyp

 

Morfologické charakteristiky

 

Vedle svalové fyziologie jsou významným determinantem sportovního úspěchu rovněž tělesné rozměry – především výška, hmotnost, somatotyp a tělesné proporce.

 

Somatotyp.

Podle stavby těla je možno populaci dělit podle tzv. somatotypů, jež před půlstoletím vypracoval americký psycholog William Sheldon (1898-1977) a uveřejnil ve svých dílech The varieties of human physique (1940) a The Atlas of Men (1954). Sheldon na základě studia tělesné stavby u tisíců subjektů z celého světa vytvořil stupnici od 1 do 7, pomocí které zjišťoval u každého jedince vzájemný poměr tří základních tělesných typů: hubeného ektomorfního, svalnatého mezomorfního a obézního endomorfního.

 

  • Ektomorf: Vytrvalostní sporty, skok vysoký, basketbal. Štíhlý a hubený typ, postava má lineární kontury - dlouhé končetiny, dlouhé prsty a ruce, slabě vyvinuté svalstvo a slabá kostra. Velký povrch těla, rychlý energetický výdej, málo tukových buněk. Špatně nabírá svalovou hmotu, vyžaduje méně náročný trénink, delší pauzy mezi sériemi, vysoký příjem bílkovin a dostatek odpočinku.

  • Mezomorf: Kulturistika, sprinty, gymnastika. Svalnatý typ se silnou kostrou, širokými rameny a úzkými boky. Středně rychlý energetický výdej. Na silový trénink reaguje rychlým přírůstkem svalové hmoty.

  • Endomorf: Vzpírání, zápas, vodní sporty.  Tučný typ s velkým počtem tukových buněk. Relativně velká hlava, široká tvář, krátké končetiny a prsty, celkově rozložitý, oblý tvar těla. Malý tělesný povrch, nízký energetický výdej. Endomorfové mají často dobrý potenciál k nabírání svalstva, ale obtížně se zbavují tuku. Malá aktivita vede k riziku obezity a srdečním onemocněním (zejména u endo-mezomorfů středního věku s endomorfií od 4.0, u mladých mužů od 6.0).  Důležitý je tudíž důraz na aerobní aktivity.

 

Somatograf Cartera a Heathové

 

Distribuce somatotypů u 4000 amerických vysokoškolských studentů (podle Sheldona 1940)

 

Rozpětí somatotypů a jejich průměrné hodnoty v jednotlivých atletických disciplínách u mužů a žen (průměr OH 1968 + OH 1976). Zjevná je výrazná odlišnost somatotypu vrhačů. (J. E. L. Carter: The Physical Structure of Olympic Athletes: The Montreal Olympic Games Anthropological Project. 1984)

 

Hodnoty 1-2.5 značí nízký rozvoj složky, hodnoty 3-5 jsou střední, hodnoty 5.5-7 vysoké, hodnoty >7.5 velmi vysoké. Pozdější výzkumy ukázaly, že se Sheldonův systém velmi osvědčil. V současnosti se používá modifikace Sheldonova somatografu, kterou v roce 1967 vytvořili Heathová a Carter. Především v endo-mezomorfní a mezo-endomorfní kategorii rozšířili sedmistupňovou škálu na devět i více stupňů, což umožňuje postižení extrémních somatotypů silových sportovců nebo obézních osob. Vedle typologie Sheldonovy se můžeme setkat i s názvoslovím, jež vychází z typologie Kretschmerovy používané hlavně v psychiatrii: pojem astenik zde odpovídá ektomorfovi, pyknik endomorfovi a atlet mezomorfovi.

 

Průměrný somatotyp mužské evropské populace je založen vesměs na studiu vysokoškolských studentů a pohybuje se nejčastěji kolem 3.5-4.5-3.0. U žen je rozpětí somatotypů omezenější vzhledem k méně rozvinuté mezomorfii. Většina žen vlivem vyššího množství podkožního tuku spadá blíže endomorfní kategorii (Štěpnička 1979 u čs. vysokoškolaček 4.8-3.7-2.2). Mezomorfie 4.5 je u žen znakem nadprůměrně rozvinutého svalstva; hodnoty 6.0 a vyšší jsou velmi vzácné. U dětí se při měření somatotypu používají poněkud upravené postupy, protože použití metod pro dospělé je až do věku cca 10 let nepřesné. U chlapců během růstové akcelerace (14-16 let) pozorujeme zeštíhlování somatotypu (pokles mezomorfie a zejména endomorfie, nárůst ektomorfie). Po této době se trend opět obrací směrem k endo-mezomorfii. Přibližné mezomorfní hodnoty v dospělosti lze tedy odhadnout až po ukončení prudkého růstu ve věku cca 17 let. U dívek od cca 13 let výrazně stoupá endomorfie; mezomorfie i ektomorfie klesá. Po ukončení růstu v 16 letech je možno opět pozorovat nárůst mezomorfní složky. 

 

Somatotypy špičkových sportovců se pohybují v rozpětí mezi nevýraznou mezo-ektomorfií až endo-mezomorfií. Protože ve většině sportů rozhoduje lepší relativní síla (poměr mezi silou a vahou), resp. nižší tělesná hmotnost, většina sportovců patří mezi štíhlé, svalnaté ekto-mezomorfy. U každého sportu můžeme vypozorovat koncentraci somatotypů v určité oblasti somatografu. V řadě individuálních sportů je somatotyp velmi důležitým předpokladem dobré výkonnosti. Naopak u kolektivních sportů bývá rozptyl větší, což vyplývá z rozdílů mezi herními pozicemi a podstatnější role psychomotorických kvalit. Velký elipsoidní rozptyl mezi ektomorfií a endomorfií nacházíme i ve sportech, kde není kriticky důležitá nízká hladina tuku, nebo ve sportech, které jsou rozděleny do váhových kategorií. 

 

 

 

Měření somatotypu

K měření somatotypu je nutno získat těchto 10 tělesných dat: 1) Tělesná výška, 2) Hmotnost (kg), 3) Řasa tricepsu, 4) Řasa subskapulární, 5) Řasa supraspinální, 6) Řasa lýtka, 7) Šířka loketního kloubu (loket ohnut v pravém úhlu), 8) Šířka kolenního kloubu v sedě, 9) Obvod kontrahovaného bicepsu, 10) Obvod lýtka. Všechny míry by měly být změřeny maximálně přesně na mm, a to pokud možno na té straně těla, kde jsou největší. Existují dvě metody výpočtu somatotypu: klasická, používající tabulky, umožňuje snadnější určení somatotypu v terénu; druhá, vypracovaná Carterem a Heathovou (1990), používá rovnice. (Podrobný popis určování somatotypu viz např. Riegerová, Ulbrichová: Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu. 1993).

 

ENDOMORFIE: Sečtěte řasy tricepsu, subskapulární a supraspinální (v mm). Vynásobte součet těchto řas číslem, které vznikne po vydělení čísla 170,18 a tělesné výšky v cm.

Rovnice podle Cartera a Heathové: endomorfie = - 0.7182 + 0.1451 x (X) - 0.00068 x (X²) + 0.0000014 x (X³) kde X = součet 3 řas x (170,18:výška).

Příklad: Tělesná výška je 178,0 cm. Součet tří řas je 18,1 mm.

Nejprve vydělíme 170.18 : 178 = 0.956.

0.956 x 18,1 = 17,3

-0.7182 + 0.1451 x 17,3 – 0.00068 x 17,3² + 0.0000014 x 17.3³ = 1.56

Pozn.: Jeden stupeň endomorfie odpovídá přibližně 5% tuku.

 

MEZOMORFIE:  Nejprve korigujte obvod bicepsu tím, že od něj odečtete tloušťku řasy tricepsu (v cm). Totéž proveďte u obvodu a řasy lýtka.

Rovnice podle Cartera a Heathové: mezomorfie = 0.858 x šířka lokte + 0.601 x šířka kolene + 0.188 x korigovaný obvod bicepsu + 0.161 x korigovaný obvod lýtka – výška x 0.131 + 4.5.

Příklad: výška 178,0 cm, obvod bicepsu 33,9 cm, obvod lýtka 37,6 cm, šířka lokte 7,20 cm, šířka kolene 9,95 cm, řasa tricepsu 0,64 cm, řasa lýtka 0,52 cm.

Korekce bicepsu: 33.9 – 0.64 = 33.3 cm. Korekce lýtka: 37.6 – 0.52 = 37.1.

0.858 x 7.20 + 0.601 x 9.95 + 0.188 x 33.3 + 0.161 x 37.1 – 178 x 0.131 + 4.5 = 5.57

 

EKTOMORFIE: těl. výška : ³√hmotnost (tzv. index tělesné výšky a hmotnosti; height-weight ratio, HWR)

Rovnice podle Cartera a Heathové: 1) Pokud je HWR větší nebo stejné jako 40,75:  0.732 x HWR - 28.58. 2) Pokud je HWR mezi 40,75-38,25:  0.463 x HWR - 17.63. 3) Pokud je HWR menší nebo stejné jako 38,25: ektomorfie=0.1.

Příklad: Tělesná výška je 178,0 cm, hmotnost je 69,2 kg.

178 : ³√75 = 178 : 4.105 = 43.36.

0.732 x 43.36 - 28.58 = 3.16.

Výsledný somatotyp: 1.56 – 5.57 – 3.16.

 

Upozornění: Vysoké hodnoty nejsou možné ve více než dvou složkách somatotypu (hodnoty jako 5-5-6 jsou tudíž zcela jistě chybné). Endomorfie a mezomorfie nižší než 1.0 je velmi nepravděpodobná (hodnoty endomorfie 0.5-1.0 jsou však kupodivu časté v naší sportovní literatuře). Velmi vysocí lidé bývají obvykle výrazně ektomorfní a vysoká mezomorfie je u nich řídká. Pokud se objeví, je obvykle sprovázena silnou endomorfií (příčinu je třeba hledat v již diskutovaných problémech s akumulací velkého množství svaloviny).

 

Pomocná tabulka pro korekci somatotypu (obsahuje somatotypy, které jsou pravděpodobné při dané hodnotě HWR):

 

49,59

48,93

48,27

47,61

46,95

46,28

45,62

44,96

44,30

43,64

42,98

42,32

41,66

40,99

40,33

39,67

38,68

1-1-7

1-2-8

2-1-8

1-2-7

2-1-7

1-3-8

3-1-8

2-2-8

 

1-2-6

2-1-6

1-3-7

3-1-7

2-2-7

 

1-3-6

3-1-6

2-2-6

2-3-7

3-2-7

 

1-3-5

3-1-5

2-2-5

1-4-6

4-1-6

2-3-6

3-2-6

 

1-3-4

3-1-4

2-2-4

1-4-5

4-1-5

2-3-5

3-2-5

2-4-6

4-2-6

3-3-6

 

1-4-4

4-1-4

2-3-4

3-2-4

2-4-5

4-2-5

3-3-5

 

2-3-3

1-5-4

5-1-4

2-4-4

4-2-4

3-3-4

2-5-5

5-2-5

3-4-5

4-3-5

 

1-5-3

5-1-3

3-3-3

2-5-4

5-2-4

3-4-4

4-3-4

 

2-4-2

4-2-2

1-6-3

6-1-3

2-5-3

5-2-3

3-4-3

4-3-3

3-5-4

5-3-4

4-4-4

 

1-6-2

6-1-2

2-5-2

5-2-2

2-6-3

6-2-3

3-5-3

5-3-3

4-4-3

 

3-4-1

4-3-1

1-7-2

7-1-2

2-6-2

6-2-2

3-5-2

5-3-2

4-4-2

3-6-3

6-3-3

4-5-3

5-4-3

 

1-7-1

7-1-1

2-6-1

6-2-1

3-5-1

5-3-1

4-4-1

1-8-2

8-1-2

2-7-2

7-2-2

3-6-2

6-3-2

4-5-2

5-4-2

1-8-1

8-1-1

2-7-1

7-2-1

3-6-1

6-3-1

4-5-1

5-4-1

2-8-2

8-2-2

3-7-2

7-3-2

4-6-2

6-4-2

5-5-2

1-9-1

9-1-1

2-8-1

8-2-1

3-7-1

7-3-1

4-6-1

6-4-1

5-5-1

2-9-1

9-2-1

3-8-1

8-3-1

4-7-1

7-4-1

5-6-1

6-5-1

 

5-6.5-0.5

6-6-1

10-2-1

2-10-1

3-9-1

4-8-1

5-7-1

9-3-1

8-4-1

7-5-1

 

 

 

Tabulka pro "terénní" měření somatotypu

 

 

 

 

 

 

Official Scientific Page > Sport