Jížní Amerika pod mikroskopem

(stránka bude ještě průběžně doplňována)

 

Typy vod v Amazonské nížině

 

Bílá voda

Domorodci nazývaná agua branca. Svou barvou připomíná mléko a není průhledná do hloubky více než 50 cm. Okrově žlutou barvu způsobuje enormní koncentrace jílu a detritu. Typickým příkladem "bílé vody" je Amazonka a další horské toky přitékající z Kordiller. Průměrné pH se pohybuje kolem neutrálu (6,2-7,2), celková tvrdost je vyšší než u jiných amazonských typů vod (na Amazonce do 1°, jinde až 8° dGH).

 

Čirá voda.

Velmi průzračný typ toků, který si zachovává velkou průhlednost (až 4,5 m) dokonce i tehdy, když obsahuje velkou koncentraci planktonu a získá nažloutlý či nazalenalý odstín. Příčinou je kamenitý a písčitý podklad. Příkladem "čiré vody" může být Rio Xingu či Rio Tapajos. Kyselost se pohybuje v rozmezí 4,5-7,8, tvrdost do 1° dGH.

 

Černá voda.

Tato tzv. agua preta je typická pro povodí toku Rio Negro. Barva připomíná coca-colu a je výsledkem vysoké koncentrace huminových kyselin z tlející bujné vegetace. Navzdory tomu je průhlednost relativně dobrá (až 2,5 m). Koncentrace minerálů je velmi nízká, takže celková tvrdost se pohybuje často jen kolem 0,1° dGH, a pH je vlivem okyselování až na hranici snesitelnosti pro vodní organismy (4,0-5,0). 

 

 

Dokumentované charakeristiky některých toků v Amazonii

Tok

Barva vody

Teplota vody

pH

Vodivost
microS/cm²

Celková tvrdost
dGH

Uhličitanová tvrdost
dKH

Nitráty
mg/l

Zdroj

Měsíc

Čas

°C

Ráno

Večer

Povodí Amazonky (všeobecně)

-

-

12h

28

4.8

-

8- 20

0.5

0.3

0.6

průměrné hodnoty

Rio Tefe, 400 km Z od Manausu
(slepé rameno)

nazelenalá

XI.

10h

29

6.5

-

10

0.3

0.1

0

J.Téton

Rio Solimoes
(mezi Tefe a Manausem)

bílá

XI.

10h

29

6.9

-

20

0.3

0.2

0.2

J.Téton

Amazonka (okolí Manausu)

nažloutlá

XI.

12h

28

6.5

6.9

30-70

0.6-1.2

0.2-0.4

0-0.2

J.Téton

Rio Negro mezi Manausem a Barcelos

černá

XI.

8h

30

4.5

5

9

0

0

10

J.Téton

Rio Padavari (při záplavách)

černá

XI.

10h

25

4.5

-

8

0

0

5

J.Téton

Rio Tapajos

čirá

-

-

-

4.5

7.8

15-30

0.3-0.8

0-0.3

0-0.2

D.J.Mayland

jezero Yarinacocha   ? ? 24-35° 5,8-7,2         A&T

 

 

Avšak pozor! Toto jsou hodnoty naměřené pouze v určitou roční dobu! Během období dešťů může dojít k prudkým změnám tvrdosti, kyselosti i teploty! A právě toto jsou stimuly, které provokují ryby ke tření. Přitom např. nelze automaticky říci, že období dešťů vede k poklesu tvrdosti. V některých lokalitách spíše tvrdost stoupá! V současné době intenzívně shromažďuji data o přírodních lokalitách v Jížní Americe a jejich změnách v průběhu ročních období. Pokud se mi to podaří využít při chovu ryb, pak bohužel nemohu garantovat, že je zde uveřejním. Prozatím zde uvádím pouze základní informace o klimatických podmínkách.

 

 

Klima v Amazonské nížině

Amazonskou nížinu tvoří dva základní podnební regiony:

 

  1. vlhká rovníková část kolem koryta Amazonky. Střídá se zde období dešťů a období sucha, ale rozdíly ve srážkách ani teplotách nejsou extrémní.

  2. vlhká pasátová část, která na jihu začíná přibližně na 10° jížní šířky a zahrnuje jížní a jihovýchodní Brazílii, a na severu ji vymezuje povodí řeky Orinoco ve Venezuele. Klima je zde typické střídáním vlhkých a suchých období. 

Jížní Brazílie, Paraguay, Bolívie. V nejjižnějších oblastech Brazílie a v Paraguaji (Porto Alegre, Puerto Stroessner) začíná období dešťů již zhruba v září a říjnu, ve střední Brazílii (Matto Grosso, Rondonia) a v Bolívii je to zhruba v říjnu/listopadu. Maximální měsíční úhrny na vrcholu dešťového období překračují 300 mm. Deště postupně ustávají v únoru až dubnu. Období sucha je extrémní, srážky jsou až 10krát nižší (do 50 mm). Nejnižší úhrny jsou od června do srpna. Teploty během roku značně fluktuují, zhruba o 4-5° C. Nejvyšší bývají na konci období sucha (27-28° C), ale i na začátku období dešťů se kupodivu udržují na poměrně vysoké úrovni nebo dokonce ještě mírně stoupají. Nejnižší jsou na konci období dešťů, resp. na začátku období sucha (23° C). Na klimatickém rozmezí (Porto Velho) se setkáváme s velkými srážkovými extrémy (31 mm v červenci, 322 mm v únoru), ale výkyvy teplot jsou menší (23,8° v červenci, 25,4-25,7° v září až dubnu). Začátek období dešťů je mírně posunut k září/říjnu.

 

Zdejší region obývají např. Corydoras sterbai, C. similis nebo C. bolivianus (Bolívie, Rondonia a Rio Guaporé, blízko Porto Velho a Coblija).

 

Centrální Amazonie (Manaus). Období dešťů v Manausu začíná zhruba ve stejnou dobu jako v bolivijské oblasti, tj. v říjnu. Deště vrcholí v březnu a dubnu, kdy maximální měsíční úhrny přesahují 300 mm,. a poté prudce klesají. Výrazné období sucha trvá od června do září a vrcholí v srpnu (srážky pod 60 mm, průměrná teplota 27,4° C s maximy 32,6° C a minimy 23° C). Od srpna sice srážky pozvolna stoupají, ale teploty se drží na srpnových hodnotách až do října. Denní minima postupně stoupají na 23,5-23,7° C, ale maxima klesají až k 30,4° C v únoru. Region Iquitos (Peru, západní Amazonie) je vlhčí a výkyvy tu jsou menší. Existují dva dešťové vrcholy: První období dešťů nastupuje v říjnu/listopadu a trvá do ledna; druhé přichází v březnu a trvá do května. Měsíční úhrny i během "období sucha" (červen-září) jsou poměrně vysoké (nad 150 mm). Teploty jsou stabilní, měsíční průměry kolísají meziu 25,3-26,6° C. Nejnižší jsou na začátku suchého období v červenci (průměr 25,3° C, denní maxima 29,9° C, minima 20,8° C), nejvyšší bývají na jeho konci (září/říjen), kdy denní maxima v průměru vystupují na 31,7° C. Region na pobřeží (Belem) je rovněž celoročně vlhký a má období dešťů ve srovnání s Manausem posunuto na prosinec/leden. Po prudkých deštích vrcholících v únoru a březnu (nad 400 mm měsíčně) nastupuje v květnu dlouhé období sucha, během něhož klesají měsíční úhrny na 110-150 mm a denní maxima stoupají až na 32,3° v listopadu.

 

Severní Amazonie, Kolumbie, Venezuela. Oblast, jejímž prototypem je Puerto Ayacucho. Období dešťů začíná v březnu/dubnu, sucho nastupuje v listopadu/prosinci. Extrémy ve srážkách jsou velmi výrazné a podobně je to i s teplotami. V Puerto Ayacucho například na vrcholu období sucha v březnu dosahuje měsíční průměr 28,8° C, na vrcholu období dešťů v červnu však klesá na 25,4° C. Maximum srážek v červnu (408 mm) ostře kontrastuje s minimem v lednu (28 mm).

 

Severovýchodní Brazílie se vyznačuje suchým klimatem a relativně největšími extrémy počasí v tropické Brazílii. Velmi suché období ve městě Carolina trvá od května do září a měsíční úhrny se nedostávají přes 50 mm. V říjnu začínají hojné deště (150-300 mm), které trvají až do dubna. Během dešťů teploty rapidně klesají: od 28° C v září po 25,3° C v lednu. V Quixeramobim trvají deště od ledna do června, ale úhrny jsou nízké (max. 184 mm v dubnu). Teploty jsou na maximu v prosinci (28,7° C) a na minimum klesají v červenci (25,7° C).

 

Jížní Brazílie, Argentina. Subtropický region, kde se již viditelně projevují poklesy teplot v letním období. V Porto Alegre klesají průměry v červenci k 15-16° C, v Buenos Aires jen cca na 11-12°C. Lednová maxima v Porto Alegre překračují 25° C, v Buenos Aires činí 24,5° C. Srážky v Buenos Aires oscilují v rozmezí 50-150 mm, s maximy v nejteplejších obdobích roku a s minimy v nejstudenějších.

 

Následující přehled pochází ze tří různých pramenů:

 

Bohužel, údaje z Geographyiq.com jsou neúplné a ne příliš věrohodné. Často se podstatně liší od údajů z ostatních dvou zdrojů (viz např. Iquitos). 

 

 

 

 

 

Brazílie

 

BELEM

Pobřežní město při ústí Amazonky. Počet dní se srážkami většími než 0,1 mm.

 

 

 

CAMPO GRANDE (559 m n. m.)

Step v Matto Grosso.

 

         

 

 

CAROLINA

Severovýchod Brazílie, přechod k suchému regionu státu Ceará.

 

 

 

CORUMBA (140 m n. m.)

Pomezí tropického lesa a stepní pampy (?) na hranicích s Bolívií.

 

 

 

CUIABA

Step ve státě Matto Grosso. Měsíční průměry klesají v červnu a v červenci na 22,8-23,1° C, v říjnu naopak stoupají na 27,4° C.

 

 

 

GOIANIA (733 m n. m.)

Město na Brazilské vysočině, poblíž metropole Brasília.

 

 

 

ILHEUS

Město na východním pobřeží Brazílie.

 

 

 

Manaus (72 m n. m.)

Centrum Amazonie.

 

 

 

PORTO ALEGRE (47 m n. m.)

Přímořské subtropické klima na jihu Brazílie.

 

 

 

PORTO VELHO (105 m n. m.)

Deštný prales s typickým střídáním suchého a vlhkého období.

 

 

 

PUERTO STROESSNER

Přístav v Paraguaji na brazilských hranicích. Pomezí tropického lesa a stepní pampy (?). Minima dosahují srážky i teploty v červenci (90 mm, 16,4° C). V září nastupuje období dešťů a maximální srážky jsou v říjnu (200 mm). Během období dešťů teploty stoupají a maxima dosahují v lednu (26,1° C).

 

           

 

 

QUIXERAMOBIM (199 m n. m.)

Suchá step na severovýchodě Brazílie.

 

 

 

SAO PAULO (792 m n. m.)

Přímořské tropické až subtropické klima. Během evropského léta (jihoamerické zimy) jsou teploty nízké a minima klesají k 10° C.

 

 

 

 

Peru

 

Iquitos (126 m n. m.)

Město na Amazonce, západní část Amazonie. Deštný prales s malými teplotními změnami během roku. Rozpětí denních extrémů je velmi konstantní, obvykle 21-32° C. Nejnižší teploty jsou v červenci (maxima 29,9° C, minima 20,8° C), nejvyšší od září do února. 

 

 

 

 

 

 

Kolumbie

 

BARANQUILLA, jihozápadní Kolumbie (10 m n. m.)

Suché tropické podnebí. Minimální teploty v noci klesají na cca 22-23ºC. Maxima jsou nejvyšší od dubna do srpna, kdy se v průměru pohybují kolem 32ºC, po zbytek roku činí kolem 31º C

 

 

 

BOGOTA (2548 m n. m.)

Vysokohorská poloha garantuje poměrně neměnné teploty po celý rok. Denní maxima dosahují v průměru kolem 20° C, minima 10° C. Mírný pokles teplot je patrný pouze během období sucha (prosinec-březen).

 

 

 

LETICIA

Podrobnosti ke srážkovým dnům nejsou uvedeny.

 

 

 

 

Venezuela

 

CARACAS (835 m n. m.)

Metropole Venezuely. Suché tropické klima. Teplotní minima na začátku roku dosahují jen 16-17° C, maxima 22-23° C. Teplotní vrchol nastává v květnu a červnu s průměrem minim 20° C a maximy 28-29° C. Počet dní se srážkami většími než 1 mm.

 

 

 

 

PUERTO AYACUCHO (74 m n. m.)

Severní část Amazonie na řece Orinoco, kde deštný prales přechází ve step.

 

 

 

 

 

Guyana

 

GEORGETOWN

Počet dní se srážkami většími než 1 mm.

 

 

 

 

Surinam

 

Zendery (15 m n. m.)

Vlhká tropická oblast na pobřeží.

 

 

 

 

Bolívie

 

Coblija (252 m n. m.)

Lesostep (?). Průměr denních extrémů v květnu je 19-29ºC, v červnu 17-29º C. Koncem roku se průměrná minima pohybují kolem 20º C, ale maxima překračují 30° C.

 

 

 

ASCENCION GUARAYOS  (247 m)

Step v Bolívii. Mezi zářím a dubnem je rozpětí denních extrémů mezi 20-30 °C. Poté teploty výrazně klesají a od května do srpna činí minima jen 15-17° C, maxima 27-28° C. 

 

 

 

 

Argentina

 

Buenos Aires

Subtropické klima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Official Scientific Page | Akvaristika a jiná zvířena