"Ven z Afriky"

Neandertálská mtDNA se s lidskou mtDNA setkává zhruba před 500 000 lety.

Lidský "Adam" žil zhruba před 59 000 lety. Eva žila před 150 000-200 000 lety.

Eurasijské větve Y-chromozomu se dělí na tři větve, mitochondriální na dvě větve. Jedna z Y-chromozomálních větví (objevitel Mike Hammer) je natolik vzácná, že nemá praktický smysl se jí zabývat. Chromozomální Adam eurasijských populací byl nazván "M168". Žil zhruba před 50 000 (31 000-79 000) lety. Jeho ekvivalentem, "eurasijskou Evou", je žena L3. Žila před 50 000-60 000 lety. Oba žili v Etiopii nebo severovýchodním Súdánu, na což lze soudit z jejich genetických stop v této oblasti.

Stopy mitochondriální "Evy M" jsou patrné u 60% všech Eurasijců.  Zcela však chybí v Evropě a je vzácná na Předním Východě. V Indii je Eva M u 20% populace, v Austrálii téměř 100% (Quintana-Murci).

"M130", jeden z potomků Adama M168, putoval po stejné trase podél pobřeží Indického oceánu jako mitochondriální Eva M. Stejně jako v předchozím případě chybí stopy M130 v Evropě, ale jsou velmi časté v Austrálii (60%). V Indii je to cca 5%, v Malajsii 10%, na Nové Guineji 15%. Vyskytuje se kupodivu i v Mongolsku a východní Sibiři, což ukazuje na pozdější migraci na sever. Živoucí fosilií jsou obyvatelé Andamanských ostrovů (mají epikantus?!).

Nejstarší stopy lidí v Indii - Cejlon (jeskyně Fa Hien a Batadomba, 31 000 let). V Thajsku jeskyně Lang Rongrien (37 000 let). Nová Guinea - Bobongara (40 000 let).

Před 80 000-50 000 lety zmizeli moderní lidé z Levanty, zřejmě v důsledku ochlazení. Vysychání Sahary před 50 000 lety mohlo být popudem pro opuštění Afriky. Evropský Adam M89 je starý asi 40 000 let. Nositelé M89 zřejmě do Evropy přinesli kulturu châttelperronien, ale jejich stopy v západní Evropě jsou mizivé a tudíž zřejmě Evropu brzy vyklidili.

Zhruba před 40 000 lety se v linii M89 objevila mutace "M9". Tehdy se moderní lidé již šířili stepmi střední Asie na severovýchod. Narazili však na středoasijská pohoří. Zde se proto rozdělili. Jížní větev, která je charakterizována mutací "M20", se před cca 30 000 lety rozšířila v Indii. Dnes vlastní M20 50% Indů. Mimo Indii je vzácná (1-2% na Předním Východě). Severní proud byl záhy izolován rozšiřující se pouští od Předního Východu a sledoval stáda zvěře na sever. Zde se před 35 000 lety vydělil "klan M45", jehož podskupinou byl klan M173, z nějž vzešli mužští předkové dnešních Evropanů. Klan M45 je řídký na Předním Východě a ve východní Asii, poněkud četnější je v Indii. Vznikly z něj také klany M173 a M242.

Lidé z dalšího klanu M175 prošli do Číny. Dnes se M175 vyskytuje v největší frekvenci (cca 30%) u Korejců. Jeho stáří je odhadováno na 35 000 let. To přesně odpovídá době nejstarších mladopaleolitických nálezů v Japonsku a Koreji. Dnes jej má ve své výbavě 60-90% východoasijských mužů. V Číně tehdy zeje mezera nálezů Homo erectus ("člověka pekingského"), a to už od doby před 100 000 lety. Nedávná analýza 12 000 mužů z východní Asie (Li Jin a kol.) ukázala, že všichni mají ve své výbavě M168. Totéž platí pro mtDNA. Obyvatelé východní a severovýchodní Asie však mají ve svém genetickém kódu stopy "australoidní" mutace M130. O tom svědčí dělení severních a jížních Chanů (Číňanů): jížní mají převahu M130.

 

 

 

 

 

 

 

  • Spencer Wells: Adam a jeho rod (2002; ČR: 2005)

 

 

The Official Scientific Page > ANTROPOGENETIKA