Výklad snů

 

Mnoho lidí se domnívá, že žádné sny nemá. To je však omyl. Každý člověk má sny, ovšem vzhledem k tomu, že ho nezajímají, je velmi rychle zapomíná. Řekněme si však nejprve něco o průběhu spánku.

 

Během spánku procházíme postupně několika tzv. spánkovými periodami (souhrnně označovanými jako tzv. ultradiánní rytmus), během nichž postupně stoupá a klesá frekvence vln, které vydává náš mozek. Mozkové vlny se měří přístrojem zvaným EEG (elektroencefalogram) pomocí elektrod připevněných na hlavě. Rozeznáváme 4 základní typy mozkových vln, označovaných řeckými písmeny:

 

  • Alfa - frekvence 8-13 Hz, v průměru 10 Hz. Základní rytmus v klidu, který je na EEG zřetelný především při zavřených očích.

  • Beta - frekvence 14-30 Hz, v průměru 20 Hz. Vysokofrekvenční rytmus, který se objevuje při otevření očí, při stavu pozornosti, podráždění či jiných smyslových stimulacích. Na EEG pozorujeme desynchronizované vysoké frekvence s nízkou amplitudou (nízkým rozpětím vln).

  • Theta - frekvence 4-7 Hz, průměr 6 Hz. Objevuje se u zdravých dospělých lidí ve spánku, u dětí a dospívajících však i za normálních okolností..

  • Delta - frekvence 0,5-3,5 Hz, průměr 3 Hz. U zdravých lidí se tyto vlny vyskytují pouze v hlubokém spánku.

 

 

Podle této frekvence mozkových vln rozlišujeme v každé spánkové periodě 5 spánkových stádií: 4 non-REM stádia a 1 REM stadium. Délka každé spánkové periody je asi 1-2 hodiny a postupně se prodlužuje. Z toho první stádium REM trvá zprvu 5-10 minut, v periodách na konci spánku však až přes 30 minut. Sny probíhají většinou právě ve spánkové fázi REM (z angl. rapid eye movement, tj. rychlé pohyby očí). REM se projevuje nízkými beta-vlnami s malou amplitudou. Vyznačuje se vysokým prahem bdělosti a na EEG se podobá stavu pozornosti během bdění (chybějí alfa-vlny). Jak už naznačuje název, během tohoto stádia se objevují rychlé pohyby očí, jako bychom se jimi snažili prožívané snové zážitky sledovat. REM se detekuje pomocí přístroje zvaného EOG (elektrookulogram).

 

Uvádí se, že sny v první fázi spánku jsou "realističtější" a obsahují zážitky běžného dne. Ranní sny jsou naopak fantazijně bizarnější a emociálnější. Pamatujeme si však pouze ty sny, po nichž se brzy probudíme. Proto si pamatujeme vesměs jen ranní sny.

 

 

Symbolický význam snů

 

Na první pohled se sny mohou zdát jako chaotická změť prožitků a emocí z předcházejícího dne. U některých tomu tak jistě je; už Freud však objevil jejich užitečný význam, který nám může velmi pomoci při řešení problémů v našem životě. Všechno, co se nám ve snu objevuje, je totiž pouze symbolickým vyjádřením reality. Pokud dosadíme těmto zdánlivě zmateným obrazům význam, který pro nás mají (ten, který nás hned "z fleku" napadne), zjistíme, že sny mají logiku a symbolickou řečí přehrávají naše problémy a dávají nám na ně odpovědi. Protože však každá věc má pro každého člověka jiný význam, ukazuje to, že tzv. snáře, vykládající jednoznačně význam snových symbolů, jsou prakticky bezcenné. Nedávno jsem se například v jednom snu potloukal kolem budovy Národního muzea v Praze. Protože Národní muzeum má pro mě význam "centra poznání", hned jsem poznal, že tento sen mi sděluje nějakou důležitou informaci, kterou jsem momentálně potřeboval. Nevědomí jiného člověka by ovšem pro vyjádření takového symbolu mohlo použít třeba budovu Univerzity, Bibli nebo osobu nějakého moudrého člověka (mně se například objevuje taky Zdeněk Svěrák, který radí opravdu dobře; všem ho doporučuji).

 

Existuje nicméně řada symbolů, které mají obecnou platnost u většiny lidí. Na prvním místě bychom mohli uvést dům, který symbolizuje lidské tělo (eventuelně mohou okna znázorňovat oči, dveře ústa apod.). Pokud se budeme cítit dobře, je vysoce pravděpodobné, že se ve snu objevíme v úhledné vilce. Naopak během nemoci nebo vyčerpání uvidíme ve snu chatrče na spadnutí. Je běžné, že ve snu přecházíme z domu do domu podle toho, jakou jsme měli toho dne náladu. Dopravní prostředky symbolizují naši energii, resp. aktivitu během dne. Můžeme proto jezdit na kole, v autě, ale i létat letadlem. Dávejme dobrý pozor, kdo bude takový prostředek řídit. Pokud to nebudeme my, ale někdo jiný, může to symbolizovat, že se necháme ovládat nějakými emocemi. To se dostáváme k dalšímu výraznému jevu ve snech. Lidé v nich totiž obvykle reprezentují kvalitu našich emocí. Často ve snu s některými lidmi intenzívně komunikujeme nebo bojujeme, podle toho, jaké emoce jsme prožívali a jaký vztah jsme k nim měli. Vždy si potom vybavme, co pro nás člověk, který se nám ve snu objeví, symbolizuje, a která vlastnost je pro něj nejcharakteristější. Pokud se například ve snu budeme kamarádit s Pepou, kterého známe jako velkého domýšlivce, vzpomeňme si, zda jsme se nad něčím přespříliš nedmuli pýchou.  Jindy se naopak s Pepou můžeme prát, což může znamenat, že jsme se naši domýšlivost pokoušeli potlačit. Pokud se ve snu objevíme nazí, zřejmě se někdo na nás cosi dozvěděl a my jsme se cítili "odhaleni".

 

Zajímavé může také být, zda se pohybujeme po vesnicích nebo po velkých městech. Počet domů (tedy vlastně lidí) nám říká, jak udržujeme kontakt s druhými lidmi. Budeme-li se cítit osamoceni, budeme se nejspíš ve snu potloukat po samotách a malých vesnicích. Pohybujeme-li se v rušné společnosti, ta ze zobrazí jako rušná metropole. Také jiné symboly mohou být společné: např. les může symbolizovat bloudění, hory mohou vyjadřovat překážky, mluvení cizími jazyky neporuzumění apod. To však uvádím jen jako příklady a užitečnou pomůcku při výkladu; vždy musíte sami uvážit, zda tyto symboly platí i pro vás.

 

Pokud se stále domnívate, že sny nemáte, doporučuji, abyste si před každým spánkem připravili na noční stolek tužku a papír a usínali s tím, že si chcete sny vybavit a zapsat. Nanejvýš po několika dnech se vám podaří si sny pamatovat. Pokud si je budete pravidelně zapisovat, dostanete se tím do aktivního kontaktu se svým nevědomím a budete se občas i během noci automaticky probouzet, pokud vám vaše nevědomí bude chtít sdělit ve snu nějakou důležitou informaci, která by vám neměla uniknout. Jak jsem uvedl na začátku, kromě návodů na řešení problémů mohou sny obsahovat i bezcenné symbolické reflexe našich denních zážitků, takže každému snu nemusíme hned připisovat přehnaný význam.

 

 

The Official Scientific Page > Akta X