SEZNAM SVĚTOVÝCH ŽURNÁLŮ

 

 

Úvod

Na této stránce se pokusím shrnout základní užitečné informace o předních světových i českých žurnálech zabývajích se sportovní fyziologií či antropometrií. U každého žurnálu je pokud možno link na jeho internetovou verzi.

 


 

Zahraniční žurnály

 

 

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

(MEDLINE)

http://www.nlm.nih.gov/

Nejrozsáhlejší internetový soubor abstrakt ze světových medicínských žurnálů (několik miliónů článků). U každého abstrakta je většinou link na internetovou verzi žurnálu. Ta může - ale nemusí - obsahovat volně přístupný fulltext (celý text článku). U většiny periodik se bohužel za přístup k fulltextům musí zaplatit poplatek v řádu několika desítek dolarů. Seznam všech internetových verzí odborných žurnálů je k dispozici na  links to full-text web sites

 

SPORT DISCUS

Asi největší internetová databáze sportovních článků, ještě větší než Medline. Volný přístup bohužel existuje jen přes fakulty tělesné výchovy na vysokých školách.

 

Journals Database

Databáze světových medicínských žurnálů.

 

AUSTRALIAN SPORTS COMISSION - SportScan

http://www.ausport.gov.au/nsic/sportscan/default.asp

Pokud si nemůžete dovolit Sport Discus, zkuste SportScan! Nebudete zklamáni.

 

 

 


 

ACTA PHYSIOLOGICA SCANDINAVICA

http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=aps

Fulltexty od r. 1996 zdarma (po registraci na Register)

 


 

AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY

http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-AJHB.html

Fulltexty od r. 1996 za dolary. Volně přístupné v MZK Brno.

 


 

american journal of CLINICAL nutrition

www.ajcn.org

Fulltexty od r. 1998 zdarma (vyjma čísel z aktuálního roku).

 


 

AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY

http://ajpcon.physiology.org

Fulltexty od r. 1997 zdarma ?

 


 

ANNALS OF HUMAN BIOLOGY

www.ingentaconnect.com/content/tandf/tahb

 


 

AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

http://journal.ajsm.org

Fulltexty od r. 1998 za dolary. V Česku roky 1996-97, 2000 > 

 


 

biology of sport

http://www.insp.pl/bos/default.htm

 


 

BRITISH JOURNAL OF NUTRITION

http://www.ingentaselect.com/vl=460929/cl=23/nw=1/rpsv/cw/www/cabi/00071145/contp1-1.htm

 


 

BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

http://bjsm.bmjjournals.com/misc/terms.shtml

Britský čtvrtletník. Fulltexty od r. 1998 zdarma. Starší čísla v Česku:


 

CANADIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY

www.humankinetics.com/cjap/index.cfm

 


 

CLINICAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE

http://www.blackwell-science.com/products/journals/cphy.htm

 


 

CLINICAL PHYSIOLOGY

http://www.blackwell-science.com/products/journals/cphy.htm

Fulltexty od r. 1997 za dolary.

 


 

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM

Výtečný slovinský časopis. Možná nejcitovanější sportovní periodikum z "východních" zemí, které stále zvyšuje svoji prestiž. Věnuje se obecně morfologii a genetice člověka. Objevuje se tu řada detailních sportovních, antropometricky zaměřených studií. Zajímavé jsou i genetické studie, i když se převážně věnují lokálním populacím bývalé Jugoslávie. Cenné jsou rovněž rozsáhlé národní výzkumy fyzické kondice u mládeže (atd. atd.).


 

EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY

http://link.springer-ny.com

Evropská obdoba Journal of Applied Physiology. Rovněž obsahuje řadu zajímavých článků.

Fulltexty od volume 74 za dolary. Volně přístupné z MZK Brno.

 


 

INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE


 

JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY

http://jap.physiology.org

Rovněž jeden z nejlepších titulů. Fulltexty od r. 1997 zdarma (vyjma čísel z aktuálního roku).

 


 

journal of biomechanics

www.sciencedirect.com/science/journal/00219290

 


 

JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM

http://jcem.endojournals.org/

Fulltexty od r. 1996 zdarma

 


 

JOURNAL OF PEDIATRICS

www3.us.elsevierhealth.com/jpeds

Fulltexty od r. 1998 (články za dolary, poznámky editorů a dopisy zdarma)

 


 

JOURNAL OF NUTRITION

www.nutrition.org

Fulltexty od r. 1997 zdarma

 


 

JOURNAL OF PHYSIOLOGY

http://jp.physoc.org/

Fulltexty od r. 1997 zdarma

 


 

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS

Italský žurnál, jeden z nejlepších a nejprestižnějších.

 


 

journal of sports science and medicine

http://jssm.uludag.edu.tr/index.php

Slibně se rozvíjející internetový žurnál s volným přístupem k fulltextům od prvního ročníku (2002).

 


 

JOURNAL OF SPORTS SCIENCES

http://www.tandf.co.uk/journals/default.html

Britský měsíčník. Můj oblíbený žurnál, který uveřejňuje řadu výborných antropometrických prací (např. studie Acklanda).


 

JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH

http://www.nsca-lift.org/menu.asp

Americký čtvrtletník, jeden z nejlepších sportovních žurnálů. Věnuje se především tréninku síly, ale i obecné kondiční přípravě sportovců. Fulltexty od prvního ročníku časopisu (!) za dolary, volně přístupné z MZK Brno

 


 

MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE

www.ms-se.com

Americký měsíčník. Jedna z absolutních špiček, nikoli však přímo pro vrcholový sport. Publikuje převážně fyziologické články, které se ne vždy přímo týkají sportovní výkonnosti. Dá se říci, že řada studií pojednává o velmi subtilních a složitých metabolických problémech, které jsou pro běžného čtenáře nesrozumitelné, popřípadě se týkají vlivu sportu na zdravotně postižené. Suplementy a některá čísla jsou k dispozici na internetu zdarma.


 

NEW STUDIES IN ATHLETICS

 


 

RESEARCH QUATERLY for exercise and sport

http://www.aahperd.org/aahperd/template.cfm?template=rqes_toc.html

Fulltexty za dolary.

 


 

SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS

http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showIssues&code=sms

Fulltexty zdarma od r. 2000 (po registraci)

 


 

SCIENCE AND SPORTS

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07651597

 


 

SPORTS MEDICINE

Knihovna FTVS UK Praha, José Mártího 31, Praha. Tel.: 220 172 158, 220 172 018. utk"A"ftvs.cuni.cz

 


 
 
České žurnály
 
Česká kinantropologie
časopis Vědecké společnosti kinantropologie
Neobsahuje skoro nic zajímavého o sportovní antropometrii, ale čas od času je dobré tam nahlédnout.
 
Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica
(Gymnica-kinanthropologica)
FTVS UK Praha
Asi nejlepší české periodikum o sportovní vědě. Rozhodně sledujte!
Seznam článků: Acta Universitatis Carolinae. Gymnica-kinanthropologica
 
ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS. GYMNICA
Sportovní periodikum Univerzity Palackého v Olomouci. Seznam článků:
 
Telesná výchova a šport
časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
 
Tělesná výchova a sport mládeže
odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, FTVS UK Praha
 
Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 
 

 

České knihovny se sportovní literaturou

 
Ústřední Tělovýchovná Knihovna
http://www.ftvs.cuni.cz/knihovna

José Martího 31
Praha 6 - Veleslavín
162 52
E-mail: utk@ftvs.cuni.cz
Vedouci knihovny: PhDr. Jana Bělíková

Oteviraci hodiny :
Studovna : Po - Čt 9.3o - 18.oo hod
Pá 9.3o - 15.oo hod
Výpůjční protokol : Po - Čt 9.3o - 12.oo / 13.oo - 17.oo hod
Pá 9.3o - 13.oo hod

 

 

Národní lékařská knihovna
http://nlkdec.nlk.anet.cz/

Adresa:
Sokolská 1791/54
12000 Praha 2
Kontakt:
Tel.: 224 266 870
Fax: 224 266 051
E-mail: nml@nlk.anet.cz


 

Knihovna Univerzity Palackého
http://knihovna.upol.cz/katalog.html

Biskupské nám. 1
771 11 Olomouc
tel: 585 631 702
fax: 585 631 756
e-mail: lostak@rupnw.upol.cz

 

Knihovna antropologie PřF UK
http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/Casopisy/Antropologie/antcas.html

Kontakt: Daniela Kučerová
Adresa: Viničná 7, 128 44 Praha 2 (přízemí)
Telefon: 221951617 nebo 221951618
E-mail: kucerova@natur.cuni.cz
Sigla: ABD 043

Běžná výpůjční doba
Čtvrtek 8.30 - 13.00
Pátek 8.30 - 13.00


 


 

 

Official Scientific Page > Sport