SPORTOVNÍ GENY

 

 

1. RYCHLOST ........................................................................................................... 3

Stavba svalu .....................................................................................................................................4

Energetické systémy lidského těla ..........................................................................................10

Fyziologické determinanty rychlostního výkonu .............................................................16

Metody rychlostního tréninku ..................................................................................................20

Metody rychlostního tréninku ..................................................................................................20

Rychlostní vytrvalost a anaerobní kapacita .........................................................................28

Výbušná síla ...................................................................................................................................30

 

2. VYTRVALOST ..................................................................................................... 41

Determinanty vytrvalostního výkonu ...................................................................................42

Podíl genetiky na vytrvalostním výkonu ..............................................................................56

Metody vytrvalostního tréninku ..............................................................................................58

Vytrvalostní trénink ve vysoké nadmořské výšce ..............................................................76

Jak trénují Afričané? .....................................................................................................................82

Vytrvalostní trénink a věk ...........................................................................................................88

 

3. SÍLA ..................................................................................................................... 91

Determinanty silového výkonu ................................................................................................92

Metody silového tréninku ..........................................................................................................96

Distribuce svalových vláken v kosterním svalstvu .........................................................110

Obecné principy posilovacího tréninku ............................................................................116

Silový vs. vytrvalostní trénink ................................................................................................120

Metody progresivního zvyšování síly ..................................................................................124

Pohlaví a věk ...............................................................................................................................128

Seznam cviků na rozvoj síly ....................................................................................................132

 

4. ANTROPOMETRIE A FYZIOLOGIE SPORTŮ ..................................................147

Programy výběru sportovních talentů ...............................................................................148

Testy motorické výkonnosti ...................................................................................................152

Tělesná morfologie ....................................................................................................................168

Atletika ..........................................................................................................................................182

Individuální sporty ....................................................................................................................200

Týmové sporty............................................................................................................................246

 

5. RASOVÉ ROZDÍLY VE SPORTOVNÍ VÝKONNOSTI .........................................279

Sport a rasa ..................................................................................................................................280

Genetika a fyzická stavba lidských populací .....................................................................286

Anatomické rozdíly mezi bílými Evropany a Západoafričany .....................................320

Černí sprinteři a bílá vlákna ....................................................................................................324

Konec západoafrické nadvlády na středních tratích ......................................................328

Tajemství „zázračných“ Afričanů ...........................................................................................334

Keňané pod mikroskopem .....................................................................................................340

Studium afrických běžců mimo Keňu .................................................................................344

Africká záhada vyřešena? ........................................................................................................350

Vytrvalostní talent mimo subsaharskou Afriku ...............................................................358

Černí jsou rychlejší a bílí jsou silnější? ................................................................................362

Studie sportovních předpokladů u ostatních populací ................................................368

Genetické limity ..........................................................................................................................374

„Lstiví Židé“ a „přírodní atleti“ ................................................................................................378

„Africká běžecká dominance“ ................................................................................................382

 

6. DOPING A PODPŮRNÉ PROSTŘEDKY ............................................................389

6a. Legální podpůrné prostředky ..............................................................................391

Výživové doplňky, vitaminy, minerály .................................................................................392

Kreatin ..........................................................................................................................................414

Obchod s iluzemi ........................................................................................................................420

6b. Zakázané dopingové látky ..................................................................................425

Steroidová éra .............................................................................................................................426

Doping v poststeroidové éře..................................................................................................430

Přehled nejčastějších dopingových látek ..........................................................................434

Doping budoucnosti? ...............................................................................................................452

Výběr důležitých pramenů neuvedených v textu: .........................................................454

Poděkování..................................................................................................................................471

 


 

Official Scientific Page > Sport